12 წლამდე ბავშვის ავტომობილის წინა სავარძელში დასმის აკრძალვის გავლენა ბავშვთა სიკვდილიანობასა და დაშავებულთა რაოდენობაზე

სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.